Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Lưu ý, đối với những đơn hàng trên 20 triệu đồng, quý khách vui lòng thanh toán theo phương thức chuyển khoản theo luật định, với thông tin chuyển khoản như sau:

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Chi nhánh thành phố Nha Trang

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Mạng Con Cọp

Số tài khoản: 0581007770263