Hiển thị một kết quả duy nhất

91,550,000 
152,650,000 
30,450,000 
305,400,000 
122,800,000 
1,033,900,000 
284,250,000 
413,500,000 
1,680,150,000 
2,714,150,000