SFP-GBICS

Showing 1–12 of 31 results

Thiết bị quang, sử dụng cho các Router và switch Cisco. Dùng để kết nối Router đến Router, hoặc Router đến Switch, hoặc Switch đến Switch.
Tốc độ truyền tải có thể lên đến hơn 100GB với khoản cách trên 70km tùy từng loại SFP hoặc GBICS

8,250,000 

SFP-GBICS

Cisco GLC-LH-SM

13,735,000 

Cisco Transceiver Series

Cisco GLC-LH-SMD

22,885,000 

SFP-GBICS

Cisco GLC-SX-MM

6,900,000 
11,500,000 

SFP-GBICS

Cisco GLC-T=

10,350,000 

SFP-GBICS

Cisco GLC-TE=

10,600,000 
704,900,000 
70,400,000 
352,400,000 
256,150,000