Router

Showing 1–12 of 151 results

Router là gì? Và hoạt động như thế nào?

Router – Thiết bị định tuyến là một thiết bị mạng máy tính dùng để chuyển các gói dữ liệu qua một liên mạng và đến các đầu cuối, thông qua một tiến trình được gọi là định tuyến. Định tuyến xảy ra ở tầng 3 tầng mạng của mô hình OSI 7 tầng.

Theo cách nói thông thường, một router hoạt động như một liên kết giữa hai hoặc nhiều mạng và chuyển các gói dữ liệu giữa chúng. Router dựa vào bảng định tuyến (routing table) để tìm đường đi cho gói dữ liệu. Bảng định tuyến được quản trị mạng cấu hình tĩnh (static), nghĩa là được thiết lập 1 lần và thường do quản trị mạng nhập bằng tay, hoặc động (dynamic), nghĩa là bảng tự học đường đi và nội dung tự động thay đổi theo sự thay đổi của tô pô mạng. Một cách giúp xây dựng bảng định tuyến là theo hướng dẫn của CCNA.

Bên cạnh đó, TigerNet cung cấp dịch vụ tư vấn, triễn khai các thiết bị Cisco Router.

Chúng tôi hy vọng mang lại sự trải nghiệm tuyệt vời đối với quý khách hàng khi mua sắm và sử dụng dịch vụ tại TigerNet.

Trân trọng!

Tigernet Company Limited

Cisco ISR-G2 Series

C1-Cisco 3925E-K9

Cisco ISR-G2 Series

C1-Cisco 3945E-K9

Cisco ISR-G2 Series

C1-CISCO2901-K9

Cisco ISR-G2 Series

Cisco 1921-4G-V-SEC-K9

63,150,000 

Cisco ISR-G2 Series

Cisco 1921-AX-K9

67,750,000 

Cisco ISR-G2 Series

Cisco 1921-K9

27,500,000 

Cisco ISR-G2 Series

Cisco 1921-SEC-K9

39,000,000 

Cisco ISR-G2 Series

Cisco 1941-2.5G-K9

Cisco ISR-G2 Series

Cisco 1941-HSEC+/K9

122,950,000 

Cisco ISR-G2 Series

Cisco 1941-K9

36,700,000 

Cisco ISR-G2 Series

Cisco 1941-SEC-K9

57,400,000 

Cisco ISR-G2 Series

Cisco 2901-HSEC+/K9

159,750,000