Network Module

Showing 1–12 of 87 results

Network Module , là các module dùng để nâng cấp cho các thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch. Nhầm mở rộng hơn các ports wan, lan, voice…

Đây là một dạng card rời, có thể linh động thay thế, nâng cấp dựa theo bản IOS hiện tại của thiết bị chính, hoặc có thể nâng cấp thêp IOS mới nếu IOS cũ của thiết bị chính không hỗ trợ module này!

Cisco Switch Card

Cisco C3850-NM-2-10G

Cisco Switch Card

Cisco C3850-NM-2-40G

Cisco Switch Card

Cisco C3850-NM-4-10G

Cisco Switch Card

Cisco C3850-NM-4-1G

Cisco Switch Card

Cisco C3850-NM-8-10G

Cisco Switch Card

Cisco C3850-NM-BLANK

Cisco Switch Card

Cisco C3KX-NM-10G

Cisco Switch Card

Cisco C3KX-NM-10GT

Cisco Switch Card

Cisco C3KX-NM-1G

Cisco Switch Card

Cisco C3KX-NM-BLANK

Cisco Switch Card

Cisco C4KX-NM-8SFP+

Cisco Switch Card

Cisco C9200-NM-4G