Hiển thị một kết quả duy nhất

10,150,000 
11,500,000 
20,250,000 
23,000,000 
10,150,000 
11,500,000 
10,150,000 
11,500,000 
20,250,000 
23,000,000