Interface Card

Showing 1–12 of 71 results

Interface Card, là các module dùng để nâng cấp cho các thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch. Nhầm mở rộng hơn các ports wan, lan, voice…

Đây là một dạng card rời, có thể linh động thay thế, nâng cấp dựa theo bản IOS hiện tại của thiết bị chính, hoặc có thể nâng cấp thêp IOS mới nếu IOS cũ của thiết bị chính không hỗ trợ module này!

18,400,000 
21,200,000 
11,000,000 
14,400,000 
16,600,000 
12,550,000 
264,500,000 
17,150,000 
22,900,000 
26,350,000 
20,700,000 
18,400,000